Geschenkenbeurs 2017


De geschenkenbeurs 2017 bracht 10.532 euro op. Met dank aan de vele medewerkers – voor en achter de schermen – de sponsors en de bezoekers.Volgende editie: 23,24 en 25 november 2018.

foto beurs

Wafelbak 2018


wafelbak ValentijnDe jaarlijkse koekenbak in februari… 900 pakjes harten wafeltjes, goed voor 3.222 euro.

Gebakken, verkocht en gekocht onder het motto ‘Een hart voor Palliatieve Zorg’.

Dali


zomer2014 071Als vrijwilligster op de palliatieve afdeling leerde Monique (De Moor) Dali kennen. Haar interesse in zijn ‘doen en laten’ was enorm groot. Toen de mogelijkheid zich aanbood om voor Dali te zorgen, was zij onmiddellijk kandidaat. Een illustratie van Dali’s doen en laten is op de afdeling. Vele weken lang ging mevrouw X. samen met Dali en een personeelslid dagelijks naar het winkeltje op het gelijkvloers de krant halen. Naar het einde toe kon mevrouw X. zelf niet meer meegaan, maar Dali bracht wel de krant op de kamer. Dali was ook eens nogal trouwe aanwezige op de kamer bij mijnheer Y., tot we ontdekten dat hij daar wel regelmatig een en ander snoepje toegestopt kreeg. De dag dat die mijnheer stervende was is Dali niet van zijn kamer weggeweest.Toen hij overleden was heeft Dali de hele dag niets gegeten. Dali kwam ook graag op de kamer van mevrouw Z.Telkens als ik hem meenam naar huis of hem terugbracht naar de afdeling gingen we samen goede dag zeggen bij die mevrouw. Ze overleed op een dag dat ik dienst had. Toen ze mooi opgebaard lag ging ik haar nog eens groeten met Dali. Hij legde zijn kop op het bed naast haar hand, en bleef er zo seconden stil liggen,en daarna keek hij naar mij met een heel trieste blik. Ik heb hem een aai gegeven en zei ‘Kom jongen, we gaan naar huis’.  (meer…)