Moederdag

Moederdag 2021 Palliatieve Zorg

‘Moeder’

 
Voor alle moeders van de wereld een fijne moederdag.

Toen mijn lichaam zich
uit jou bevrijdde
wist ik dat ik vleugels had

jij ontvouwde alles
zag het niet
nu ik vaak woordloos
naast jou zit
mijn ogen in jou verzonken
weet ik wat ik toen niet wist

het is al laat
ga nu maar naar huis
ik volg je wel
ooit
later
zoals voorheen

hier heb ik nog een en ander te doen

Uit de pen van een vrijwilliger

Brug bij tekst vrijwilliger T

“If you wrestle an angel, you will grow muscle. There’s no doubt of that.
You will also hurt in places that you didn’t know you had. There’s no doubt of that either.
And you will lose, by the normal calculus of trying to engineer the life that you’re sure you deserve.


It will not come out as you planned, wrestling angels.
Your plans are usually the first casualty of the match.
But here is that great secret of it: you will be able to boast of your defeat.
You will be able to stand in the wreckage of what used to be your certainty, your creed, your way of doing life’s business, and you can tell wild, true stories about how it all came to ruin.


Whatever is left standing,
– and there is always something left standing when you wrestle angels –
is the thing that was true about you and your life all along,
as faithful a companion as the Earth
that will one day cradle you again.”

Stephen Jenkinson

“Sterven en levenseinde behoren in onze huidige neo-liberalistische maatschappij tot verguisde gebieden die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Ze bevinden zich in een pijnlijke grand-écart mijlenver van elkaar. Vanuit deze historische evolutie wordt sterven vaak als een falen beschouwd, en wordt de dood aanzien als de vijand van het leven, als een individueel ophouden te bestaan, als een nederlaag.

In het Japanse Zen boeddhisme, wordt de term Sho-ji vertaald als geboorte-dood. Er is geen afscheiding tussen beide, behalve het schuchtere koppelteken, het dunne lijntje dat de twee verbindt.
Wat als we de dood opnieuw kunnen opnemen in het leven, en kunnen aanschouwen als de onvermijdelijke uitkomst van het leven, als een bron van informatie die ons net dichter bij onszelf en onze geliefden kan brengen? Wat als we dit moment kunnen aangrijpen om dichter bij onze ware essentie te komen, om vrede en vervulling te vinden? Wat als we in plaats van tijdens ons leven weg te vluchten voor hetgeen ons allen te wachten staat, we de confrontatie aangaan en erkennen dat wij allen onderhevig zijn aan de wetmatigheden van verval en dood, en daar schoonheid en kracht uit kunnen putten om ons leven te verheffen tot een hoger niveau?

 België kent, in tegenstelling tot andere landen van Europa en bijvoorbeeld de VS, jammer genoeg niet het concept van de hospice. Bij ons wordt dit domein meestal toebedeeld aan de ziekenhuizen en palliatieve eenheden. Palliatieve zorg in klinische setting is hoofdzakelijk gefocust op het verlengen van het leven, op pijncontrole en reduceren van lichamelijk lijden.

De dood wordt strikt gescheiden gehouden van het leven, en de palliatieve afdeling wordt de terminus, het laatste toevluchtsoord van de diegene die op het einde van zijn reis is aangekomen. Het zijn gevreesde en beruchte gebieden, waar men liefst in een boog omheen loopt, alsof de dood zelve besmettelijk is.

Naar mijn gevoel tracht de palliatieve afdeling van AZ Sint-Lucas een anderssoortige setting te creëren, hetgeen geen eenvoudige opdracht is gezien honderden jaren aan ontkenning en misprijzen die haar oorsprong kent in grote stromingen van medisch-biologisch determinisme.
De afdeling wordt gedragen door professionele zorgverleners, artsen en verpleegkundigen, door pastorale werkers en psychologen, en door een cohort aan bezielde vrijwilligers.

Het is een ruime, royaal verlichte afdeling met reusachtige kamers, die gezellig zijn ingericht. Centraal staat het comfort en het welbevinden van de tijdelijke bezoekers.
Bij het betreden van de brede uitnodigende gang hoort men in de verte een vreemd en onverwacht gefluit, een levendig gekwetter en gekraai dat ogenblikkelijk een glimlach op het gezicht tovert. Het is de bijna kale grijzeroodstaartpapegaai die vanuit de toren van zijn riante kooi schelle fluittonen, monotone stofzuigergeluiden, rinkelende beltonen, en melodieuze meldingstonen nabootst, doorspekt met een vrijpostige schunnigheid, en op die manier de bezoeker verwelkomt in zijn keizerrijk dat zich uitstrekt in de schemerzone tussen leven en dood.
In de living klinkt onophoudelijk het gezang van de gele kanarie die onvermoeibaar de atmosfeer doordrenkt met efemere melodieën. In de hoek staat een treurige piano als een in zwart en wit gekleedde lakei op wacht tot een vrijmoedige passant het aandurft haar verlaten toetsen te beroeren. Soms weerklinkt er zelfs het geblaf van de hond, de ontwapenende golden-retriever die één van de verpleegkundigen trouw in haar kielzog volgt, en met haar onschuldige aanwezigheid de bezoekers verblijdt.

Misschien is één van de kapitale vragen uit een mensenleven: wat kan ik betekenen voor de ander? Of: hoe kan ik iets betekenen voor de ander? Het is in veel gevallen deze enigmatische vraag die de vrijwilliger stuwt naar het domein van levenseinde en palliatieve zorg. Zovele mooie en krachtige mensen heb ik daar reeds ontmoet, die zichzelf met hart en ziel aan hun taak wijden, ieder met hun eigen wonden en geschiedenis. Want wie blijft er immers door het leven gespaard van onheil en kwetsuur? Het is soms net deze wonde die hen aanzet om een deel van hun tijd en bezieling te geven aan deze afdeling.

Er wordt veel aandacht besteed aan het maaltijdgebeuren. Dit is vaak één van de enige geneugten die de tijdelijke bezoeker nog rest. Dat is dan ook hoofdzakelijk het territorium van de vrijwilliger, die zich wijdt aan de taak om dit gebeuren te verheffen tot een uitzonderlijk moment, en op die manier niet alleen de professionele zorgverleners ontlast, maar dit moment benut om contact te maken met de bezoekers.

Ik geef toe dat het mij moeite kostte om mij een weg te banen in het kleine domein dat ons als vrijwilliger wordt toegekend. Ons mandaat is beperkt. Initieel dacht ik hier immers steevast geconfronteerd te worden met de diepste kwesties rond leven en dood, existentiële gesprekken te voeren over metafysische aangelegenheden, een onuitwisbare indruk achter te laten op de stervende, en vice versa.
De praktijk heeft mij geleerd dat de rijkdom niet schuilt in deze grootse verwachtingen. De ware kwaliteit van een vrijwilliger uit zich naar mijn bescheiden mening veeleer in zijn capaciteit om onzichtbaar te zijn, en zich af te stemmen op de wensen en toestand van de ander. Het is mogelijk om een ogenschijnlijk banale activiteit zoals het klaarzetten van een maaltijd, of een kleine wandeling in de rolstoel door de gang, te verheffen dankzij de kwaliteitsvolle aandacht die men schenkt. Dat kan zich tonen in het sierlijk vouwen van een serviette, of in het samen met de bezoeker een tijdlang blijven stilstaan bij de geurige bloemen in de vaas, of in een lichte aanraking op de schouder.

In de luttele maanden dat ik op deze afdeling actief ben als vrijwilliger, ben ik al zovele malen diep ontroerd en geraakt door de dankbaarheid, de eerlijkheid, de oprechtheid en de rauwheid van de ervaring van de bezoekers. Vanuit een kwetsbaarheid die zich aan het einde ontvouwt, staan ze mij toe om in contact te komen met met hetgeen ons allen verbindt, op een heel natuurlijke, ontwapenende en onbaatzuchtige manier.
De rollen hebben zich daardoor voor mij eerder omgekeerd: waar ik oorspronkelijk dacht zelf iets te kunnen betekenen voor de ander, kom ik steeds meer tot de constatering dat zij degenen zijn die mij leren wat het leven kan zijn, en die mij onbewust drijven tot een grotere intimiteit met het leven zelve.
Ik acht het een voorrecht en een eer om van deze mensen het vertrouwen te ontvangen om hen te vergezellen op enkele stappen van hun laatste tocht. Steeds opnieuw is dit een ontzagwekkende les in nederigheid.

In het laatste decennium vindt er een positieve revival plaats, en wordt er heel veel initiatief genomen om de juxtapositie van leven en dood op te heffen. Daar zijn veel voorbeelden van in de media, er duiken alom tal van kleine en grote initiatieven op. Wij kunnen in het westen uitzonderlijk veel leren van andere culturen, die door de eeuwen heen erin geslaagd zijn om het bastion van leven en dood als onafscheidelijke gemaal en gemalin staande te houden.

Het is mijn hoop en pleidooi om daar een bescheiden bijdrage aan te leveren, als individu maar ook als maatschappij, om een schuchter licht te laten schijnen in de deemsterzones van onze samenleving.

 

T.

Image by Mathijs Beks – Unsplash

Dag van de Zorg

Dag van de Zorg

‘ik hou van u’

 
Op zondag 21 maart 2021 is het Dag van de Zorg, een
feestdag voor de mensen van de zorg. Zo worden alle professionele zorgverleners
maar ook de vrijwilligers en mantelzorgers in de kijker gezet met de campagne
‘Ik hou van u’.
 
Daarom zingen we vandaag voor jullie ‘Ik hou van u’ van Noordkaap!

Download hier rechtenvrij het liedje ‘ik hou van u van Noordkaap’ om voor iedereen in de zorg te zingen.

Zorg is
zoveel meer
dan zorgen;
Zorg is
liefde, hoop,
betrokkenheid.

Zorg is welzijn
willen borgen
met kracht,
geduld en
tederheid.

Carloline Duisings

Week van de vrijwilliger van 27 februari tot 7 maart 2021

Week van de vrijwilliger van 27 februari tot 7 maart 2021.

Een week om te bedanken!

 

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er Dé Week. Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger laten we samen zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden.*

Langs deze weg een warm dank je wel aan alle vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten op onze palliatieve eenheid!

*bron: www.vrijwilligersweek.be

 

Lichtmis

Maria Lichtmis - pannenkoeken

Op Maria-Lichtmis bakken we pannenkoeken voor onze patiënten. Een traditie die we elk jaar vieren op 2 februari. Maar wat vieren we dan? En waarom doen we dat met pannenkoeken?

3 weetjes over Maria-Lichtmis

Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.

Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat.

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

Gedichtendag

‘Het is de verdienste van poëzie dat ze kans biedt onze gevoelens te herkennen in woorden die iemand anders heeft geschreven’.

(Rik Torfs)

 

Poëzieweek – Gedichtendag 2021.

Ook dit jaar laten we dit niet onopgemerkt voorbijgaan op onze Palliatieve Eenheid.

We  kaderden letterlijk enkele poëtische gedichten en gedachten die van verpleegpost tot terras de toon zetten en aan elke kamerdeur van de patiënten hangt een foto met een gedicht, opvallend onopvallend de lezer aansprekend.

Een ruimere kooi voor Flip

Onze huisdieren blijven een meerwaarde op onze afdeling.
Flip onze papegaai is ondertussen al heel veel jaren een vaste waarde.
Dankzij de VZW konden we een nieuwe en ruime kooi voor hem aankopen.

Het was wat schroef- en puzzelwerk om deze in mekaar te krijgen, maar dank zij de hulp van vaardige handen is dit heel goed gelukt! Zo bewijzen we nog maar eens dat sommigen onder ons heel wat verborgen talenten hebben!

Kerst en nieuwjaar op de afdeling

Ook op onze afdeling werd er tijd gemaakt voor gezelligheid op Kerst- en oudejaarsavond. Voor velen was het een ‘laatste keer’ en net daardoor wellicht nog zo intens.

Patiënten en familie werden vergast op een extra hapje en bubbeltje …

Dank aan de verpleegkundigen en vrijwilligers die deze avonden toch specialer maakten dan andere!

Beste wensen 2021

 

Zo andersom is alles,
misschien

Hoe zal ik dit uitleggen,
dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?

Laten we
de tijd laten gaan
waarheen hij wil,

en zie dan
hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild,
luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen

en ach,
hoe eenvoud
zijn raadsel vindt.

Zo andersom is alles,
misschien.

Rutger Kopland

Onze beste wensen voor 2021