Een vrijwilligster vanop de Palliatieve Zorg heeft een plaats te weten strikken in de tentoonstellingsgang van het AZ St. Lucas!

Roos Van Wassenhove schildert al 13 jaar, sinds ze voor het eerst voet zette in Kunst(h)art, een groepsatelier voor beeldende kunst in Gent. Ze had al wat ervaring met tekenen, maar schilderen leek haar ook wel wat. De kunst van het schilderen leerde ze door anderen te observeren en zelf te experimenteren. Initieel startte ze met het schilderen van dieren, maar dit is nu geëvolueerd naar een abstracte kunst.

Via de hoofdverpleegkundige van Palliatieve Zorg wist ze dat er een mogelijkheid bestond haar werken te poseren in St. Lucas en kijk, nu hangen ze er! En één werk hangt alvast te blinken op de afdeling Palliatieve Zorg.

De schilderijen blijven tot eind oktober hangen in St. Lucas. Indien je geïnteresseerd zou zijn om een werk te kopen, dan kan je voor extra informatie terecht bij de balie van het ziekenhuis.