Hoog bezoek in het ziekenhuis en op de afdeling

Vorige week heeft de afdeling Palliatieve Zorg bezoek gehad van niemand minder dan de Bisschop van Gent, Lode Van Hecke. Deze kwam een bezoekje brengen aan het ziekenhuis en daarbij kon de afdeling PZ niet vergeten worden uiteraard.

Dokter Botterman, de verantwoordelijke arts van de dienst, was aanwezig om eerst het ontstaan en de ontwikkelingen van palliatieve zorg uiteen te zetten, voordat de Bisschop van hem een rondleiding kreeg op de afdeling.

Tot slot werd het bezoek afgesloten met een visite aan een patiënte.

De Bisschop tijdens zijn visite aan de patiënte.