Visietekst afdeling palliatieve zorg

Deze tekst werd geschreven nadat we als team hebben nagedacht over waar wij vandaag en in de toekomst voor staan.

Onderstaande tekst wordt door elke beroepskracht onderschreven.

“Het is onze taak om iemand weer zijn waardigheid te geven: jij betekent iets voor mij, ik ga voor jou zorgen. Ik ga naar jou luisteren, met mijn warmte bij jou zijn. Ik als mens ga bij jou zijn opdat je je weer groot mag voelen, en je waarde mag terugkrijgen of behouden. Ik ben bij jou, ik ben er voor jou, opdat je je nog mens zou voelen, ook al ben je ziek of oud.”

Als afdeling bieden wij op een professionele en deskundige manier zorg aan op maat van elke patiënt en zijn familie, dit vanuit een fundamentele houding van respect. Vanuit deze houding zijn wij er steeds op gericht om de eigenheid van elkeen voorop te stellen en de waardigheid van de ander hoog te houden.

Onze deskundige zorg wordt steeds gedragen door aandacht voor kwaliteit van leven en dit zowel wat de fysieke, de emotionele, de sociale als de spirituele dimensie betreft (de vier pijlers van palliatieve zorg). De essentie van de zorg voor de patiënt aan het einde van zijn of haar leven, richt zich immers op alle aspecten van het mens-zijn. Indien nodig wordt hiertoe samengewerkt met andere disciplines.

In onze zorg streven we op de eerste plaats naar een optimale pijn- en symptoomcontrole. Hiervoor is een grote deskundigheid van elke medewerker vereist. In het kader hiervan zal elke medewerker zich voldoende bijscholen.

Goede communicatieve vaardigheden zijn een belangrijk element in onze zorg voor de patiënt en zijn omgeving.

In onze zorg hanteren we daarom als medewerker een grondhouding van respect, van oprecht luisteren, van niet-oordelen, van het op een juiste manier omgaan met gevoelens, zowel bij onszelf als bij de ander.

In onze zorg zijn we ons als medewerker bewust van onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Vanuit de eigen sterktes en zwaktes zijn we elk op onze eigen manier een meerwaarde voor het volledige team en staan we samen in voor kwaliteitsvolle zorg.

In onze zorg zoeken we steeds naar een gezond evenwicht tussen de mogelijkheden en de beperktheden. Veel, maar niet alles, is immers mogelijk.