VEEL GESTELDE VRAGEN

Een overzicht van de meest voorkomende vragen per categorie.

GIFTEN

U kan onze vzw steunen op één van de onderstaande rekeningnummers (niet fiscaal aftrekbaar)

Zonder fiscale aftrekbaarheid:

 

BE12 4400 3398 1192 (BIC: KREDBEBB)

BE98 8900 1440 1093 (BIC: VDSPBE91)

 Onze instelling werd door Caritas Hulpbetoon vzw aanvaard als project en uw giften komen aldus in aanmerking voor fiscale aftrek.

 

Voor giften vanaf € 40 met als mededeling ‘ voorkeurproject 5012 vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius’ die rechtstreeks op het rekeningnummer:

worden gestort, zal u een fiscaal attest door Caritas Hulpbetoon worden uitgereikt.

BE80 7765 9023 3377 (BIC: GKCCBEBB)

Caritas Hulpbetoon vzw -Liefdadigheidsstraat 39, 1210 BRUSSEL