VRIJWILLIGERSWERKING

Wil je wat van je vrije tijd zinvol besteden door je in te zetten voor je medemensen?
Dan is vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg misschien iets voor jou!

Meerwaarde van vrijwilligers op onze afdeling

sub info


Jouw vrijwillige en onbezoldigde inbreng op onze afdeling is een welgekomen
aanvulling op de professionele zorg die we bieden. Als vrijwilliger draag je zo bij tot een verhoging van de kwaliteit van leven van de patiënten en hun familie.

Lees zeker even het artikel waarin twee vrijwilligers getuigen van hoe zij dit ervaren:

Interview Bart en Pauline

Wij zoeken mensen met een grote luisterbereidheid, een warm hart, die getuigen van een open en respectvolle houding. Het is belangrijk dat je als vrijwilliger zowel zelfstandig als in team kan werken.

Permanente vorming

SUB INFO

Permanente vorming is ook voor vrijwilligers belangrijk omdat je in het werkveld geconfronteerd wordt met verschillende thematieken en vragen.

Het thema van deze vormingsmomenten kan zeer verschillend zijn omdat het afhankelijk is van de behoeften en noden, maar ook van de voorkeur van de vrijwilligers.

Jaarlijks worden op de afdeling vormingsmomenten georganiseerd. Het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en de organisatie Caritas maken ook hun vormingsaanbod kenbaar op onze afdeling.

Takenpakket

SUB INFO

Als vrijwilliger heb je een ondersteunende functie in de comfortzorg en neem je verantwoordelijkheid op voor de jouw toevertrouwde taken. Elke taak vertrekt vanuit een houding van zorgzaamheid en deskundigheid.

Taken

  • functie van gastheer/gastvrouw voor de patiënt en zijn bezoekers
  • emotionele ondersteuning bieden
  • hulp bij de praktische organisatie op de afdeling: vervoeren van patiënten, huishoudelijke taken,
  • individuele activiteiten met patiënten: een wandeling in de tuin maken, de krant voorlezen, 
  • waken bij een patiënt
  • deelname aan briefings en overlegmomenten: bespreken en doorgeven van belangrijke informatie
  • deelname aan vormingsmomenten

Facultatief

  • actieve bijdrage in de organisatie van een bemoedigingsmoment voor families van overleden patiënten.
  • hulp bij nevenactiviteiten zoals de geschenkenbeurs, gedachtenisviering in november, …